Statut Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie - Szkoły Branżowej I Stopnia


Dokument w formacie PDF

Pobierz plik
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego