Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe organizowane są dla chętnych uczniów podczas których mogą oni rozwijać swoje pasję i zainteresowania. Wszystkie prowadzone są przez nauczycieli specjalistów, którzy w profesjonalny sposób przygotowują uczniów do konkursów i egzaminów.

Organizowane są również zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój uczniów, którzy posiadają opinię i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego