Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych - Szkoły Branżowej I Stopnia

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020: 02 września 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. - 06 stycznia 2020 r.
 • Zakończenie I semestru: 17 stycznia 2020 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 15 stycznia 2020 r., godz.16:00
 • Ferie zimowe: 27 stycznia - 09 lutego 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: – 09 - 14 kwietnia 2020 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 17 czerwca 2020 r., godz. 16:00
 • Zakończenie II semestru: 26 czerwca 2020 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
 • Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.
 • Egzamin czeladniczy: od 1 września 2020 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02, 03 stycznia 2020, 12 czerwca 2020 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: dokładny termin będzie ustalony w porozumieniu z organizatorem w lutym 2020 r.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego