Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych - Szkoły Branżowej I Stopnia

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024: 4 września 2023 r. (poniedziałek)
 • Zebrania z rodzicami: ... .09.2023 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Ślubowanie klas pierwszych: 26.10.2023 r. (czwartek)
 • Dzień Edukacji Narodowej - Akademia: 14.10.2023 r. (sobota)
 • Zebrania z rodzicami: ... .12.2023 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 r. - 02.01.2024 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 18.01.2024 r. (czwartek)
 • Zakończenie I semestru: 19.01.2024 r. (piątek)
 • Rozpoczęcie II semestru: 22.01.2024 r. (poniedziałek)
 • Ferie zimowe: 12.02. - 25.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: – 28.03. - 02.04. 2024 r.
 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 02.05.2024 r.
 • Zebrania z rodzicami: ... .05.2024 r. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31.05.2024 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 18 czerwca 2024 r.
 • Zakończenie II semestru: 21 czerwca 2024 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
 • Egzaminy czeladnicze: (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)
 • Egzaminy OKE: (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie)
 • Rekolekcje wielkopostne: dokładny termin będzie ustalony w porozumieniu z organizatorem.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego