Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych - Szkoły Branżowej I Stopnia

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019: 03 września 2018 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 r. - 01 stycznia 2019 r.
 • Zakończenie I semestru: 13 stycznia 2019 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 10 stycznia 2019 r., godz.16:00
 • Ferie zimowe: 14 - 27 stycznia 2019 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
 • Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna: 11 czerwca 2019 r., godz. 16:00
 • Zakończenie II semestru: 21 czerwca 2019 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
 • Próbne egzaminy czeladnicze: 11 grudnia 2018 r. - klasa 3b; 18 grudnia 2018 r. - klasy 3a i 3c
 • Egzamin czeladniczy: od 1 września 2019 r.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02 listopada 2018 r.; 02 maja 2019 r.
 • Rekolekcje wielkopostne: dokładny termin będzie ustalony w porozumieniu z organizatorem w lutym 2019 r.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego