25/10/2019

Ślubowanie uczniów klas pierwszych RSZ CRR w Koninie

Wyzwoliny Czeladnicze oraz Pasowanie na Ucznia Rzemiosła uczniów klas pierwszych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej to uroczyste wydarzenie, które w tym roku odbyło się w sobotę 19 października w auli Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Koninie.Wśród zaproszonych gości znaleźli się sekretarz prezydenta m. Konina, pan Marek Zawidzki, dyrektor CWRKDiZ, pan Andrzej Budny, Zarząd Cechu oraz dyrektorzy konińskich szkół branżowych.

W pierwszej części uroczystości zostały wręczone dyplomy tegorocznym absolwentom szkół zawodowych regionu konińskiego, którzy otrzymali oceny bardzo dobre z egzaminu czeladniczego oraz ukończyli szkołę z wyróżnieniem.

Dzień 19 października zostanie długo w pamięci pierwszoklasistów. Tego dnia zostali oni wprowadzeni w poczet społeczności Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie. Starszy Cechu, pan Marek Skoraszewski oraz Podstarsi Cechu, panowie Marek Bidziński oraz Waldemar Lachowicz dokonali pasowania szablą Kilińskiego. Następnie uczniowie klas pierwszych wzięli udział w ślubowaniu na sztandar i tym samym zostali pełnoprawnymi uczniami RSZ CRR w Koninie.

Wydarzenie uświetnił występ trzech uczennic: Agnieszki Jóźwiak i Jagody Kałkowskiej, które zaprezentowały swoje zdolności wokalne oraz Martyny Irackiej recytującej poemat Maxa Ehrmanna, pt. „Dezyderata”, zawierający wskazówki na temat dobrego życia.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego