29/05/2020

Harmonogram konsultacji w RSZ

Zgodnie z wytycznymi MEN, od 01 czerwca RSZ organizuje konsultacje dla uczniów naszej szkoły. Poniżej został umieszczony harmonogram, według którego będą przeprowadzane. Jeśli ktoś z uczniów nie zgłoszonych do tej pory będzie chciał wziąć udział, prosimy o telefon do sekretariatu szkoły.

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

1. Pamiętajcie, nie umawiajcie się na konsultacje, jeżeli jesteście chorzy lub w Waszym domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2. Chcemy uniknąć tłoku i zapewnić Wam bezpieczeństwo, więc na konsultacje zgłaszacie się w ściśle wyznaczonych godzinach dla każdej klasy.

3. Jeżeli umówiliście się na konsultacje, a nie możecie przyjść, zgłoście ten fakt odpowiednio wcześniej do sekretariatu szkoły.

4. Każdy uczeń MUSI mieć założoną maseczkę. Jeśli ktoś nie będzie jej miał, nie zostanie wpuszczony do szkoły.

5. Przychodzicie ze swoimi długopisami, zeszytami, podręcznikami. Absolutnie nie wolno pożyczać sobie żadnych przyrządów.

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo KAŻDY uczeń musi zdezynfekować ręce, a jeżeli macie przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, prosimy o natychmiastowe umycie rąk.

7. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

8. Zwracajcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9. Unikajcie większych skupisk uczniów, zachowujcie dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU NA BOISKO SZKOLNE.

10. Każda klasa ma ściśle wyznaczony czas konsultacji i o określonej w harmonogramie godzinie musi opuścić teren szkoły, dotyczy to również boiska szkolnego.

11. Między konsultacjami szkoła będzie wietrzona, panie sprzątaczki zdezynfekują wszystkie możliwe powierzchnie, aby następni uczniowie mieli zapewnione bezpieczeństwo.

12. Dotyczy tylko klas trzecich:

  • na konsultacje przychodzą WSZYSCY UCZNIOWIE (każdy z własnym długopisem), ponieważ musicie odebrać obiegówki. Tylko w waszych dniach będzie obecna pani pielęgniarka, do której również należy się zgłosić po odbiór dokumentów i podpisanie obiegówki.
  • Prosimy o zwrot podręczników szkolnych do biblioteki.
  • Po podpisaniu obiegówek KAŻDY zgłosi się do zakładu fotograficznego pana Sypniewskiego, aby zrobić zdjęcie do szkolnego tablo.
  • Jeśli ktoś Z NAPRAWDĘ WAŻNYCH PRZYCZYN nie będzie mógł przyjechać do szkoły, prosimy o telefon do sekretariatu, ponieważ będziemy musieli umówić Was na inny termin do pani pielęgniarki.
  • PAMIĘTAJCIE, ŻE BEZ WYPEŁNIONEJ OBIEGÓWKI NIE DOSTANIECIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY I NIE BĘDZIE MOŻLIWE ZGŁOSZENIE WAS DO EGZAMINU CZELADNICZEGO.
0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego